Nieinwazyjny pomiar rzutu serca

W grupie urządzeń do pomiaru rzutu serca, opartych na metodzie kardiografii impedancyjnej, moduły PhysioFlow® francuskiej firmy Manatec wyróżniają się dokładnością pomiarów, porównywalną z metodami inwazyjnymi. Opatentowana technologia SM-ICG™ zapewnia wysoką odporność na zakłócenia wywołane ruchem pacjenta, a prosta aplikacja pozwala na uzyskanie wyników już po kilkudziesięciu sekundach.

Wszystkie dotychczas oferowane aplikacje PhysioFlow® wymagały połączenia z komputerem, teraz dzięki zabudowaniu modułu do monitora serii ICARD L powstało urządzenie zwarte, przenośne i łatwe w użyciu. Możliwość ciągłego, wielogodzinnego monitorowania parametrów hemodynamicznych, intuicyjna obsługa i niskie koszty eksploatacji czynią oferowany monitor wysoce użytecznym narzędziem, a dzięki stosunkowo niskiej cenie jest on dostępny dla każdej placówki.

Oprócz parametrów typowych dla monitorów pacjenta (akcja serca, saturacja, ciśnienie krwi i temperatura), aparat prezentuje falę impedancji oraz szereg parametrów hemodynamicznych:
 • CO - Cardiac Output / Rzut serca
 • CI - Cardiac Index / Wskaźnik rzutu serca
 • SV - Stroke Volume / Objętość wyrzutowa
 • SI - Stroke Volume Index / Wskaźnik objętości wyrzutowej
 • SVR - Systemic Vascular Resistance / Opór naczyń obwodowych
 • SVRi - Systemic Vascular Resistance Index / Wskaźnik oporu naczyń obwodowych
 • LCWi - Left Cardiac Work Index / Wskaźnik pracy lewej komory serca
 • EF - Ejection Fraction / Frakcja wyrzutowa lewej komory
 • CTI - Contractility Index / Wskaźnik kurczliwości
 • VET - Ventricular Ejection Time / Czas wyrzutu lewej komory
 • EDFR - Early Diastolic Filling Ratio / Wczesnorozkurczowy stopień napełnienia
 • TFI - Thoracic Fluid Index / Wskaźnik płynu w klatce piersiowej
Interpretację wyników ułatwia prezentowany na ekranie dwuwymiarowy wykres równowagi hemodynamicznej - krzyż hemodynamiczny. Oznaczone na wykresie pola sugerują diagnozę, a odległość kreślonych punktów od środka wykresu zwiększa się wraz z pogorszeniem stanu pacjenta.

Użytkowanie monitora wyposażonego w moduł PhysioFlow® zapewnia wielorakie korzyści kliniczne:
 • KARDIOLOGIA:
  • - znacznie tańsze niż Echo-Doppler, wczesne rozpoznanie nierównowagi   hemodynamicznej,
  • - analiza wpływu farmakoterapii na parametry hemodynamiczne,
  • - optymalizacja parametrów stymulacji serca,
  • - pełniejsza diagnostyka podczas badań wysiłkowych.
 • CHOROBY WEWNĘTRZNE I POŁOŻNICTWO:
  • - poprawa oceny i wytycznych do leczenia farmakologicznego pacjentów z   nadciśnieniem,
  • - w wielu przypadkach zapewnia wczesne wykrycie stanu przedrzucawkowego.
 • PULMONOLOGIA:
  • - przez wykrycie anomalii hemodynamicznych ułatwienie oceny stanu pacjenta   przy chorobach płuc (POChP, nadciśnieniu płucnym itp.).
 • INTENSYWNA TERAPIA I MEDYCYNA RATUNKOWA:
  • - szybka diagnostyka wstrząsu, selekcja pacjentów (triage).
W porównaniu do termodylucji i metod nisko inwazyjnych, pomiary rzutu serca techniką PhysioFlow® mają szereg zalet:
 • - wyeliminowane ryzyko powikłań,
 • - wielokrotnie niższe koszty eksploatacji - cena akcesoriów poniżej 10 zł/ badanie,
 • - możliwość stosowania podczas badań wysiłkowych,
 • - oszczędność czasu personelu - tylko kilkadziesiąt sekund na przygotowanie   pacjenta.

Bezpieczeństwo użytkowania rozbudowanego monitora oraz zgodność z wymaganiami dyrektyw 93/42/EEC oraz 2007/47/EC zostały potwierdzone rozszerzeniem certyfikatu EC o pomiary rzutu serca.